Pet Friendly Mall - East Gate Mall
?>

Pet Friendly Mall

image of the store

East Gate Mall është qendra e parë tregtare në vendin tonë që mundëson hyrjen e kafshëve shtëpiake.

Që tani e tutje, ju mund të vizitoni qendrën tregtare së bashku me kafshët tuaja shtëpiake.

Rregullat për kafshët shtëpiake:

 1. Për kafshët shtëpiake: Lejohen kafshët shtëpiake deri në 15 kg.
 1. Rrip: Të gjitha kafshët shtëpiake duhet të jenë gjithmonë me zinxhir. Rripat me tërheqje duhet të mbahen të shkurtër për të shmangur ngatërrimin me një kafshë tjetër shtëpiake, fëmijë ose vizitorë.
 1. Ushqim dhe ujë: nëse kanë nevojë për ujë ose ushqim, ju lutemi shkoni në dyqanin e kafshëve 5Centar që ndodhet në anën veriore të qendrës tregtare në nivelin -1.
 1. Shkallët lëvizëse/travelator/ashensorë: Nëse përdorni shkallë lëvizëse, travelator ose ashensor, kafshët shtëpiake duhet të barten me dorë ose me transportues. Ky rregull është për sigurinë e kafshëve shtëpiake në qendrën tregtare.
 1. Sjellja: Kafshëve shtëpiake agresive ose tepër të zëshme mund t’u kërkohet të largohen nga qendra tregtare.
 1. Kafshët shtëpiake në zonat e ushqimit: Kafshët shtëpiake nuk lejohen në zonat e ushqimit të vetë-shërbimit, restorantet ose çdo dyqan ku ushqimi shitet në përputhje me rregulloret ligjore.
 1. Përgjegjësia: Pronarët e kafshëve shtëpiake janë përgjegjës për çdo dëmtim ose lëndim të shkaktuar nga kafshët e tyre shtëpiake. Nëse kafsha juaj bën nevojën në qendrën tregtare, ju lutemi kontaktoni menjëherë personelin e higjienës.
 1. Raste emergjence: Në rast alarmi zjarri dhe emergjence evakuimi, ndiqni udhëzimet e personelit të qendrës tregtare për t’u larguar me kafshën tuaj.
 1. Numri i kufizuar i kafshëve shtëpiake: Vizitorët lejohen të hyjnë në qendër tregtare me maksimum dy kafshë shtëpiake për person.
 1. Transportuesit e kafshëve shtëpiake: Kafshët shtëpiake më të vogla mund të barten në një transportues për sigurinë e tyre.
 1. Kafshët shtëpiake pa mbikëqyrje: Kafshët shtëpiake nuk duhet të lihen pa mbikëqyrje. Nëse gjendet një kafshë shtëpiake e pambikëqyrur, do të njoftohet sigurimi i qendrës tregtare.
 1. Për vizitorët: Për të lozur me kafshët shtëpiake, fillimisht kërkoni leje me gojë nga pronari i kafshës shtëpiake. Ky rregull është për sigurinë e vizitorëve dhe fëmijëve në qendrën tregtare.