Quick&Fresh - East Gate Mall

Homepage > Marka > Quick&Fresh

Quick&Fresh

Hapur çdo ditë

Kati

-01

Mediat sociale:

Quick&Fresh hap vendndodhjen e dytë si një shërbim i ri, miqësor ndaj mjedisit dhe ekonomik i pastrimit kimik të thasëve. Në themel të aktivitetit tonë, ne investojmë me devotshmëri teknologjinë, pajisjet dhe makinat e nevojshme, si dhe materiale të riciklueshme të disponueshme, duke siguruar gjithashtu një shërbim të përshtatshëm. Trajnimi dhe zhvillimi i punonjësve tanë është bërë sipas standardeve botërore, me ekspertë që punojnë në këtë problem në mënyrën më profesionale.