Државна Лотарија - East Gate Mall

Homepage > Marka > Државна Лотарија

Државна Лотарија

Hapur çdo ditë

Kati

-01

Faqe interneti

https://loto.mk/

Kontakto:

02/323-7777

Kontakto:

02/551-1991

Llotari për popullin, llotari që krijon njerëz të lumtur!
Llotaria Shtetërore e Maqedonisë është një shoqëri moderne aksionare shtetërore, e krijuar sipas shembujve të suksesshëm dhe përvojave të përbashkëta të llotarive shtetërore evropiane dhe botërore. Punon në përputhje me standardet më të larta botërore në këtë fushë dhe aplikon teknologjinë më moderne për besueshmërinë dhe sigurinë, si dhe kontrollin e cilësisë. Punon në mënyrë transparente dhe ekonomike, për të lënë një shembull pozitiv të angazhimit ekipor, për të kontribuar në komunitet dhe për të inkurajuar sa më shumë gëzim dhe besim në lumturinë e çdo qytetari të Maqedonisë.