De Facto - East Gate Mall

Homepage > Marka > De Facto

De Facto

Hapur çdo ditë

Kati

00

Faqe interneti

https://www.defacto.com.tr/

Kontakto:

02/8200-288

Mediat sociale:

“Ne kujdesemi shumë për kënaqësinë dhe përkushtimin e “DeFactans”. Duke thënë “Lumturia na duket e mirë!” i zbatojmë projektet tona të udhëhequr nga kërkesat dhe sugjerimet e punonjësve tanë, duke forcuar markën tonë të punëdhënësit.”

Në qendër të të gjitha aktiviteteve tona janë “Menaxhimi i Ndryshimit”, “Rritja e Qëndrueshme” dhe “Përfitimi Social”, ndërsa po vazhdojmë të arrijmë objektivat tona.

Në përputhje me vizionin e DeFacto, po përgatisim organizatën për transformim dhe ndryshim.
Në përputhje me strategjinë tonë për t’u bërë një markë globale, po i transformojmë vlerat dhe kulturën e korporatës së DeFacto në një avantazh të qëndrueshëm konkurrues.
Kontribuojmë në rezultatet e biznesit duke krijuar shkolla funksionale të zhvillimit për të transferuar kujtesën e korporatës dhe njohuritë DeFacto në mënyrë që të arrihen objektivat strategjike të biznesit.
Me modelin tonë të integruar të burimeve njerëzore, mbështesim karrierat profesionale të “DeFactans” dhe zbatojmë projekte të ndryshme zhvillimi në bashkëpunim me universitete, shkolla profesionale dhe bashkëpunëtorë të ndryshëm.
Duke rritur burimet njerëzore të kualifikuara për sektorin dhe duke punuar së bashku me furnitorët tanë, klientët tanë, universitetet dhe një numër të konsiderueshëm OJQ-shë, rrisim përfitimin social duke forcuar në të njëjtën kohë markën tonë të punëdhënësit.
Aseti më i vlefshëm i DeFacto është forca e burimeve njerëzore: punonjësit e saj.

Kjo është arsyeja pse Akademia DeFacto merr frymëzimin e saj vetëm nga DeFactans për performancën, energjinë, vizionin dhe veçantinë e saj.

Për informacion të detajuar, vizitoni: https://defactoacademy.com/web/ “