De Facto - East Gate Mall

Почетна > Брендови > De Facto

De Facto

Отворено секој ден

Спрат:

00

Вебстрана:

https://www.defacto.com.tr/

Телефон:

02/8200-288

Социјални мрежи:

Се грижиме многу за задоволството и посветеноста на “DeFactans”. Велејќи „Среќата ни изгледа добро!“ ги спроведуваме нашите проекти во пракса водени од барањата и предлозите на нашите вработени, зајакнувајќи го нашиот бренд на работодавач.

Во центарот на сите наши активности се „Управување со промени“, „Одржлив раст“ и „Социјална корист“ додека продолжуваме да ги постигнуваме нашите цели.

Во согласност со визијата на ДеФакто, ја подготвуваме организацијата за трансформација и промена.
Во согласност со нашата стратегија да станеме глобален бренд, корпоративните вредности и култура на DeFacto ги преточуваме во одржлива конкурентна предност.
Ние придонесуваме за деловните резултати со формирање на школи за функционален развој за пренесување на корпоративната меморија и знаењето на DeFacto со цел да ги достигне стратешките деловни цели.
Со нашиот модел на интегрирани човечки ресурси, ги поддржуваме професионалните кариери на “DeFactans” и спроведуваме различни развојни проекти во соработка со универзитети, стручни училишта и разни други соработници.
Со подигање на квалификувани човечки ресурси за секторот и работа заедно со нашите добавувачи, нашите клиенти, универзитети и значителен број невладини организации, ја зголемуваме социјалната придобивка, а во исто време го зајакнуваме нашиот бренд на работодавач.
Највредното богатство на ДеФакто е силата на човечките ресурси: неговите вработени.

Ова е причината зошто Академијата ДеФакто ја зема својата инспирација само од ДеФактанс за своите перформанси, енергија, визија и уникатност.