Telekom - East Gate Mall

Почетна > Брендови > Telekom

Telekom

Отворено секој ден

Спрат:

00

Вебстрана:

https://www.telekom.mk

Социјални мрежи:

Македонски Телеком е водечки национален телекомуникациски оператор којшто е дел од Групацијата Дојче Телеком од 2001 година. Компанијата ги обезбедува следните услуги за приватни и деловни корисници: говорни и податочни услуги преку мобилна и фиксна мрежа, интернет услуги, конвергентни услуги, дигитална телевизија и напредни Cloud и ИКТ решенија.

Македонски Телеком се изгради и се позиционираше во компанија којашто ја предводи дигитализацијата на општеството и креира одржливи вредности за сите.