Поплаки - East Gate Mall

Поплаки

Почитувани,

Вашето мислење ни значи и секогаш сме спремни да го слушнеме. Доколку нешто Ве загрижува, имате поплака во однос на нашите услуги, активности, нашето работење или работењето на нашите закупци, вработени, бизнис партнери или посетители, Ве молиме  да го споделите тоа со нас.

East Gate Mall е посветен да одговори на поднесените поплаки во одреден временски рок на објективен, доверлив и професионален начин, со преземени неопходни мерки за заштита на чувствителните и личните податоци. За преземените чекори, ќе Ве известиме на контакт информациите споделени во нашиот формулар.

 

Со почит,

Комисија за поплаки во Трговскиот центар

 

Формулар за поплаки