Royal Platinum - East Gate Mall

Homepage > Marka > Royal Platinum

Royal Platinum

Hapur çdo ditë

Kati

01

Rojal Platinum është themeluar nga SR Kozmetik në vitin 2014, me qëllim që t`i shndërrojë dëshirat dhe emocionet në përvojë. Rojal Platinum ka adoptuar një qasje të nivelit të lartë të dizajnit, duke përdorur materiale me një cilësi më të lartë. Rojal Platinum krijon dhe prodhon një numër të madh produktesh si
parfume, aroma ambienti, sprej dhomash, ujë kolonje, aroma të dizajnuara ambienti dhe parfume Niche.
Ofron shërbime në mbi 100 dyqane brenda dhe jashtë vendit. Të gjitha produktet prodhohen në përputhje me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare, duke rrespektuar mjedisin jetësor dhe natyrën.