Pekon Bakery - East Gate Mall

Homepage > Marka > Pekon Bakery

Pekon Bakery

Hapur çdo ditë

Kati

-2

Mediat sociale:

Pekon Bakery u hap në vitin 1995.

Në vitin 2018, vendos q ë ta zgjerojë aktivitetin e saj duke krijuar konceptin e ri të Pekon Bakery që
erdhi si pasoj ë e kërkesës së konsumatorë ve t ë cil ë t d ëshironin diçka të re e moderne.

Ky koncept i ri i Pekon Bakery nisi me punë në qytetin e Tetov ës, duke hapur lokacionin e tyre të
parë Meq ë tashm ë Pekon Bakery u bë storje e suksesit, menaxhmenti i saj vendos që të bëj
hapjen e lokacioneve të reja po në të njejtin qytet.

Kylloj i bake ry ofron një laramani të produkteve, por ajo q ë e bën ndryshe nga të tjerët është se
ofron kualitet dhe shërbim të lartë për konsumatorët.

Tashmë kjo storje suksesi, e cila erdhi pas një pune të palodhshme do ta zgjerojë aktivitetin e saj
edhe në qytetin e Shkupit, pikë risht n ë qendr ën tregtare më të madhe n ë vend, EAST GATE
MALL.