НАПЛАТА НА ПАРКИНГ БИЛЕТИ - East Gate Mall
?>

НАПЛАТА НА ПАРКИНГ БИЛЕТИ

image of the store

Од среда, 1 мај 2024 во трговскиот центар East Gate Mall ќе се воведе нова тарифа за наплата на билетите за користење на паркингот. Посетителите потребно е да го чуваат билетот за паркинг за време на нивниот престој, но по излегувањето од трговскиот центар потребно е да извршат наплата на паркингот на нашите назначени паркомати.

Во трговскиот центар се поставени неколку апарати за наплата на паркинг билетите и тоа на следните локаци:

  • Ниво -2, излез кон паркинг на паркоматите поставени пред продавницата Крусел и Автоперална Кар бокс.
  • Ниво -2, паркоматот е поставен помеѓу Мотоцентар и Автоперална Кар бокс.
  • Ниво -1излез кон паркинг на паркоматите поставени пред продавницата Нептун и 5Центар
  • Ниво -1, паркоматот е поставен кај Мотоцентар

Работно Време на  Паркингот: 08:00 – 01:00

Правила за НАПЛАТА НА ПАРКИНГ БИЛЕТИ :

  • Првите 30 минути се бесплатни.
  • Паркирање од 31 мин.до 240 мин. e во износ од 50 МКД.
  • Паркирање над 241 мин.e во износ од 50МКД плус 30 МКД за секој започнат час.
  • Казна заизгубен/оштетен билет за паркинг 500 МКД.
  • Бесплатно паркирањедо 3 часа за корисниците на услугите во Палестра, Автоперална Car Wash и Мотоцентар со валидирање на билетот во нивните објекти.
  • Бесплатно паркирањедо 3 часа за корисниците на услугите на Тинекс со секоја фискална сметка на 999 МКД, со поништување на билетот на каса.