Uniqa - East Gate Mall

Почетна > Брендови > Uniqa

Uniqa

Отворено секој ден

Спрат:

-01

Вебстрана:

https://uniqa.mk/

Телефон:

075/416-685

Социјални мрежи:

Друштвото за осигурување UNIQA а.д Скопје е во сопственост на водечката австриската осигурителна компанија UNIQA Insurance Group. Во Македонија UNIQA а.д Скопје е правен и деловен наследник на Сигал а.д Скопје кое беше основано како ќерќа-фирма од СИГАЛ, Албанија во 2004 година. На македонскиот осигурителен пазар ги нуди своите продукти од 2005 година.
Во Јуни 2009 година, македонската подружница на SIGAL UNIQA Insurance Group се ребрендира/реструктуира во UNIQA а.д. Скопје и продолжи да ги нуди сите форми на неживотно осигурување продавајќи ги преку своите вработени во продажба, и мрежа на надворешни соработници – агенти и брокер.
Од 26 мај 2011 година преку новоформираната компанија UNIQA Life Македонија влезе и на пазарот на животно осигурување во Македонија.