MKD Posta - East Gate Mall

Почетна > Брендови > MKD Posta

MKD Posta

Отворено секој ден

Спрат:

-01

Вебстрана:

https://www.posta.com.mk/

Телефон:

02/3290-762

Социјални мрежи:

Мисијата на Македонска пошта е квалитетно и ефикасно да ги задоволи потребите на корисниците со постојните и нови поштенски, поштенско-финансиски и други услуги, по фер и разумни цени за сите корисници, водејќи притоа сметка за стабилноста на компанијата и мотивираноста на своите вработени.