Uniqa - East Gate Mall

Homepage > Marka > Uniqa

Uniqa

Hapur çdo ditë

Kati

Kompania e sigurimeve UNIQA sh.a. Shkup është në pronësi të kompanisë lider austriake të sigurimeve UNIQA Insurance Group. Në Maqedoni, UNIQA sh.a. Shkup është pasardhësi ligjor dhe afarist i Sigal sh.a. Shkup, i cili u themelua si kompani simotër nga SIGAL, Shqipëri në vitin 2004. Që nga viti 2005, produktet e saj ofrohen në tregun maqedonas të sigurimeve.
Në qershor të vitit 2009, filiali maqedonas i SIGAL UNIQA Insurance Group u riemërua/ristrukturua në UNIQA sh.a. Shkupi dhe vazhdoi të ofrojë të gjitha format e sigurimit jo për jetë, duke i shitur ato përmes punonjësve të tij të shitjes, si dhe një rrjeti bashkëpunëtorësh të jashtëm – agjentësh dhe ndërmjetësish.
Nga 26 maj të vitit 2011 përmes kompanisë së sapoformuar UNIQA Life Macedonia hyri në tregun e sigurimit të policave të jetës në Maqedoni.