Green Mobile - East Gate Mall
Назад

Green Mobile

Отворено секој ден

Спрат:

00

Вебстрана:

https://greenmobile.mk/

Социјални мрежи:

Греен Мобиле е компанија која е формирана за да ја зголеми конкурентноста на пазарот на мобилната телефонија и мобилни услуги со цел да внесе поквалитетна и пофлексибилна понуда до секој корисник како приватно лице или бизнис корисик. Зад нашата компанија стојат веќе искусни кабелски оператори, КДС Кабелнет ДОО и Каблекалл ДООЕЛ, кои повеќе од 20 години се присутни на пазарот и кои успеваат да одговорат на барањата на секој корисник во едно дигитално време, време на брз технолошки развој и да придонесат во развојот и достапноста на кабелската телевизија и интернетот на територијата на која се присутни.